Tuesday, June 29, 2010

Sugam Pokhrel - Timi Ma Bhanda

Artist: Sugam Pokhrel
Title: Timi Ma Bhanda
Album: Confuse

Timi ma bhanda kosaun tadha chhau
Timro maya sandhai ma sanga chha
Bhawana ma khelne na gara – 2

Timi ma bhanda kosaun tada chhau
Timro maya sandhai ma sanga chha
Bhawana ma khelne na gara – 2

Timi sanga na hunda sanche ko maya
Sabai saamu lukaun kahan kahan
Aafnai dhadkan lai chhami hera – 2

Timi sanga khelda ganse ko bhaka
Eaklai kati gungunau ne hola
Bholi bheta hola na hola – 2
Bhawana ma khelne na gara
Aafnai dhadkan lai chhami hera
Bholi bheta hola na hola

No comments:

Post a Comment

  © by Ourblogtemplates.com 2010 It's a SKIS Network Creation http://www.sankriz.blog.com/

Back to TOP